بازدید نخست وزیر اسبق عراق از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه

در راستای همکاری های مشترک؛ عادل عبدالمهدی نخست وزیر اسبق عراق شنبه یکم آبان ۱۴۰۰ در دانشگاه علوم پزشکی ایران با آقای دکتر عبدالرضا پازوکی؛ سرپرست دانشگاه دیدار کرد. این بازدید به منظور آشنایی با امکانات و فعالیتهای دانشگاه برای اجرای تفاهم نامه اعزام دانشجویان و بیماران به ایران انجام شد. 
در ادامه ی این دیدار، به اتفاق آقای دکتر بهنام الدین جامعی، مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه، از بخش های مختلف کتابخانه مرکزی بازدید کردند و با فعالیتهای  کتابخانه آشنا شدند.
*/انتهای خبر