خوش آمد گویی

کاربر گرامی سلام

از حضور شما در جمع خانواده بزرگ کتابخانه‌ای خوشحالیم و امیدواریم این پورتال پل ارتباطی در مسیر ارتباط و تعامل با دنیای علم و دانش برای شما باشد.

به خاطر داشته باشید که هر یک از شما در ارتقاء دانشگاه تاثیرگذار  هستید؛ چه قابل تقدیر است که شروع فعالیت و حرکت علمی، پژوهشی و فرهنگی خود را با کتاب و کتابخانه آغاز نمایید.