گروه خدمات اطلاع رسانی پزشکی

یکی از از سه گروه مدیریت اطلاع‌رسانی پزشکی و منابع علمی می‌باشد که بطور مشخص بخش‌های درگیر در فعالیت‌های خدمات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌ای را دربرمی‌گیرد. این گروه ارائه دهنده خدمات امانت و رزرو منابع چاپی، ارائه منابع الکترونیک و مالتی مدیا و استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی، اطلاع‌رسانی جهت آگاهی رسانی و ارتقاء سواد اطلاعاتی، خدمات اسنادی و تامین امکانات کتابخانه‌ای جهت مطالعه و… می‌باشد.

بخش‌ها:

 

جناب آقای احمد محمودی

سمت: سرپرست گروه خدمات اطلاع‌رسانی پزشکی

تلفن: ۰۲۱۸۶۷۰۵۲۰۵

پست الکترونیک: Mahmoudi.a@iums.ac.ir