آموزش

مقدمه:

برنامه‌ریزی و اجرای آموزش‌های سودمند و کارآمد مستلزم وجود مجموعه ساختارها و فرآیندهایی است که در قالب سازوکاری مشخص و ضوابطی معین به انجام رسد. چنین مجموعه‌ای باید منجر به تدوین و استقرار ساختارها و زیر ساختارهایی برای برنامه‌ریزی، اجرا، ارزشیابی، هدایت و راهبری آموزش‌های مورد نیاز کاربران کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی ایران گردد.

بهبود کیفیت آموزش تئوری و عملی و ارتقاء توانایی و شایستگی های کاربران، دانشگاهیان و بهبود و توسعه دوره های آموزشی و همچنین تدوین و استقرار ساختارهای منسجم و پیش‌بینی زیرساختارها برای برنامه‌ریزی، اجرا و ارزشیابی دوره‌ها، سمینارها و کارگاه‌های آموزشی مورد نیاز کاربران کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی ایران هدف کلی این بخش می باشد.

 

اهداف:
 • افزایش مهارت، توانمندی و عملکرد کاربران گروه علوم پزشکی با اجرای برنامه های آموزشی تخصصی
 • طراحی و اجرای رویکردهای جدید آموزش در زمینه علوم پزشکی
 • ارزشیابی فعالیت های آموزش، یادگیری و یاددهی در سطح کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
 • به کارگیری و توسعه روش های نوین آموزشی در سطح کتابخانه مرکزی و توسعه آموزش های الکترونیکی
 • ارزشیابی درونی و بیرونی گروه های مورد آموزش در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

 

خدمات و فعالیت‌ها:
 • نیازسنجی توانمندی‌های آموزشی اعضاء هیات علمی، دانشجویان و گروه‌های تخصصی دانشگاه
 • استانداردسازی برنامه‌های آموزش الکترونیک و کارگاهی و توسعه روش‌های نوین آموزش و تدریس
 • ارائه دوره‌های آموزش کوتاه مدت آموزش پزشکی
 • نظارت و هدایت کارگاه‌ها و سمینارهای دانشجوئی و پرسنلی
 • اطلاع‌رسانی‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌ها به کاربران
 • براورد اعتبار موردنیاز برای اجرای کارگاه‌های آموزشی
 • انجام مطالعات و بررسی کارشناسانه جهت ارتقاء کیفیت آموزشی
 • همکاری با کلیه معاونت‌ها و گروه‌های سازمان به منظور برگزاری سمینار‌ها و کلاس‌های آموزشی
 • تهیه بسته‌های آموزشی به منظور تسهیل فعالیت واحد آموزش
 • پیگیری در خصوص اخذ مجوز برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی معاونت پژوهشی
 • تهیه و تکمیل فرم مشخصات شرکت کنندگان جهت صدور گواهینامه شرکت در کارگاه‌ها و دوره‌های تحت نظارت معاونت پژوهشی

 

قوانین و دستورالعمل ها:

 

تجهیزات :

۴۴ سیستم کامپیوتر All in One ، یک دستگاه پروژکتور پورتابل، پرده پروژکتور، ۳ تخته وایت برد، ۸۰ عدد میز و صندلی

 

نیروی انسانی:
 

سرکار خانم لیلا عبدالهی

سمت: کارشناس کارگاه‌ها-  سالن دیجیتال طبقه چهارم

تلفن:۰۲۱۸۶۷۰۵۴۰۱

پست الکترونیک: ashouri.ar@iums.ac.ir

 

 

 

*****************************************************

سرکار خانم سیده حوا حسینی سالکده

سمت:کارشناس کارگاه‌ها و عضویت

تلفن:۰۲۱۸۸۶۲۲۶۹۴، ۰۲۱۸۶۷۰۵۴۰۱

پست الکترونیک: hossieni.sh@iums.ac.ir

روز و ساعات کاری:

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۵:۳۰

اطلاعات تماس:

تلفن: ۰۲۱۸۶۷۰۵۴۰۱

آدرس: تهران، بزرگراه همت، جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، طبقه چهارم.