دسترسی رایگان به منابع موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)

موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) منابع خود با تنوع زبانی، موضوعی، نوع مدرک و به روزرسانی دقیق را با پاسخگویی آنلاین و تلفنی به کاربران داخل و خارج از کشور ارائه می دهد.

این موسسه دسترسی به کتاب های الکترونیکی، مقالات علمی فارسی، انگلیسی و عربی و نیز مقالات نشریات و کنفرانس ها را در پایگاه های اطلاعات علمی خود تا پایان شهریور ۱۴۰۰ رایگان کرده است. دسترسی به این منابع از طریق وبگاه این مرکز به آدرس  http://ricest.ac.ir  امکانپذیر می باشد.