پیوندهای مفید

وب‌سایت‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران

معاونت تحقیقات و فناوری https://vcr.iums.ac.ir/
پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه https://iums.ac.ir/index.php?site=pbr
سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی دانشگاه http://eprints.iums.ac.ir/

وب‌سایت‌های داخلی

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران http://www.nlai.ir/
سیستم جامع کتابخانه ملّی ایران (رسا) http://www.nlai.ir/rasa
سامانه نشریات ایران (سنا) https://sana.nlai.ir/
نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور https://www.iranpl.ir/
انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران  http://www.ilisa.ir/
پایگاه خبری لیزنا https://www.lisna.ir/
نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران (سامانه نوپا) http://www.research.ac.ir/
سامانه منبع یاب http://rsf.research.ac.ir/
راهنمای جامع موضوعی ابزارهای پژوهش
https://researchtoolbox.mazums.ac.ir/
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://behdasht.gov.ir/
جستجوی کتابخانه‌های ایران http://isil.nlai.ir/endUserSearch.aspx

وب سایت کتابخانه های جهان

کتابخانه ملی پزشکی امریکا https://www.nlm.nih.gov/
کتابخانه کنگره امریکا https://www.loc.gov/
کتابخانه پزشکی بریتانیا https://www.bl.uk/

 

وب سایت‌ کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

اراک http://centlib.arakmu.ac.ir/fa
ارتش https://www.ajaums.ac.ir/
اردبیل http://arums.ac.ir/library/fa
ارومیه https://library.umsu.ac.ir/
اصفهان https://centlib.mui.ac.ir/fa
اهواز http://centrallib.ajums.ac.ir
ایران http://centlib.iums.ac.ir
ایلام http://centlib.medilam.ac.ir/
آبادان https://centlib.abadanums.ac.ir/portal/home/
بابل https://centlib.mubabol.ac.ir/
بجنورد http://nkums.ac.ir/index.aspx?Catid=46
البرز http://research.abzums.ac.ir
بم http://centlib.mubam.ac.ir/
بندر عباس  https://centlib.hums.ac.ir/
بوشهر http://centlib.bpums.ac.ir/
بیرجند https://centlib.bums.ac.ir/
تبریز https://centlibrary.tbzmed.ac.ir/
تربت حیدریه http://centlib.thums.ac.ir/
تهران http://lib.tums.ac.ir/
جهرم http://jums.ac.ir/
جیرفت http://www.jmu.ac.ir/fa/centlib
دزفول http://centlib.dums.ac.ir/
رفسنجان http://centlib.rums.ac.ir/
زابل http://centlib.zbmu.ac.ir/fa
زاهدان http://centlib.zaums.ac.ir/
زنجان http://zums.ac.ir
سبزوار http://www.medsab.ac.ir
سمنان https://centlib.semums.ac.ir/
شاهرود http://lib.shmu.ac.ir/faces/home.jspx 
شوشتر http://centlib.shoushtarums.ac.ir/
شهر کرد https://centlib.skums.ac.ir/
شهید بهشتی http://centlib.sbmu.ac.ir/
شیراز http://diglib.sums.ac.ir/
علوم بهزیستی و توانبخشی http://centlib.uswr.ac.ir/faces/home.jspx
فسا http://centlib.fums.ac.ir/
قزوین http://centlib.qums.ac.ir/
قم https://centlib.muq.ac.ir/
کاشان http://research.kaums.ac.ir/
کردستان http://centlib.muk.ac.ir/
کرمان http://centlib.kmu.ac.ir/
کرمانشاه https://centlib.kums.ac.ir/
گلستان http://centlib.goums.ac.ir/
گناباد http://centlib.gmu.ac.ir/
گیلان http://library.gums.ac.ir/
لرستان http://centlib.lums.ac.ir/
مشهد https://centlib.mums.ac.ir/
نیشابور https://lib.nums.ac.ir/
همدان http://centlib.umsha.ac.ir/
یاسوج http://centlib.yums.ac.ir/
یزد http://centlib.ssu.ac.ir