نشست صمیمانه پرسنل مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی به مناسبت روز کتابدار

نشست صمیمانه پرسنل مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه در روز ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۰ به مناسبت روز کتابدار، در طبقه هشتم کتابخانه مرکزی برگزار شد. در این نشست، جناب آقای دکتر جامعی، مدیر اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه ضمن تبریک این روز به کتابداران، از زحمات آنها تقدیر و تشکر کردند. در ادامه، درباره برنامه های آتی کتابخانه و تحولات پیش رو صحبت کردند.

 

 

*/انتهای خبر