کتابخانه مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران

وب سایت: http://libiph.iums.ac.ir/

اهداف و وظایف کتابخانه

کتابخانه بیمارستان در جهت ارتقا علمی با فراهم نمودن نیازهای مطالعاتی به جامعه اطلاعاتی خود ارائه خدمت می نماید.
این خدمات شامل :

  1. گردآوری و سازماندهی منابع پزشکی جهت استفاده در امور آموزشی و پژوهشی
  2. به کارگیری روش های علمی نوین کتابداری واطلاع رسانی پزشکی در جهت ارتقاء خدمات کتابخانه
  3. خرید کتاب،  پیگیری و دریافت لیست فارسی و انگلیسی مورد نیاز گروه های آموزشی از سازمانهای دولتی،  نمایشگاهها (،مجموعه کتابخانه مطابق اهداف تعیین شده،  نوع کتابخانه (بیمارستانی)  و با در نظر گرفتن جامعه استفاده کننده،  توسط اساتید محترم و با توجه به مد نظر داشتن نیاز مراجعه کنندگان انتخاب شده و بوسیله کتابخانه تهیه می شود).
  4. شرکت در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و نمایشگاه های تخصصی دیگر
  5. تلاش در زمینه ی اطلاع رسانی پزشکی
  6. فراهم کردن خدمات کپی و پرینت از مقالات پزشکی
  7. تسهیل  دسترسی مداوم به اینترنت برای کاربران در جهت ارتقای علمی
نیروی انسانی:
سرکار خانم دکتر شبنم اسدی

سمت: مسئول کتابخانه

تلفن: ۰۲۱۴۴۵۰۳۳۹۵ داخلی ۲۵۳

ساعت کار کتابخانه

شنبه تا چهار شنبه ۷:۳۰ صبح الی ۱۴:۳۰
پنج شنبه ۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰

تلفن تماس: ۰۲۱۴۴۵۰۳۳۹۵ داخلی ۲۵۳

 

جستجو در پایگاه های اطلاعاتی پیشنهادی:

برای دسترسی به راهنماهای جستجو و یا جستجو در سایر پایگاه ها اینجا کلیک کنید.