درخواست عضویت مهمان (اعضای غیروابسته)

در حال حاضر مراجعان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران (فارغ‌التحصیلان  دانشگاه‌ علوم پزشکی ایران)، برای استفاده از سالن‌های مطالعه کتابخانه، می‌توانند با تکمیل فرم زیر و ارسال مدارک موردنیاز، درخواست خود را به کتابخانه مرکزی ارسال کنند. (مدارک وتوضیحات لازم در ستون سمت چپ صفحه موجود است.)

پس از بررسی و تایید درخواست‌ها ، کارت عضویت صادر می‌شود.

توجه مهم: با توجه به محدود بودن ظرفیت سالن ها پذیرش عضویت مهمان با اولویت بندی و در صورت وجود ظرفیت انجام می شود. 

*نام و نام خانوادگی

*نام پدر

ملیت

*شماره شناسنامه

* کد ملی

*مقطع تحصیلی

*رشته شغلی/تحصیلی

*دانشگاه / سازمان

*شماره پرسنلی/ دانشجویی

*مدت عضویت مورد درخواست

*شماره تلفن همراه

*پست الکترونیک

موضوع

توضیحات