کارگاه ها و همایش ها

برای اطلاع از زمان برگزاری کارگاه‌ها به صفحه “اطلاعیه‌ها” و برای ثبت نام به “سامانه جامع کارگاه‌ها” مراجعه فرمایید.

عنوان کارگاه
تاریخ برگزاری
مدرس
دریافت محتوای آموزشی
برگزاری جلسه وب کنفرانس: جستجوی پیشرفته در مطالعات مرور نظام مند ۹۹/۹/۲۹ خانم دکتر محبوبه کمالی هماهنگی با طبقه چهارم کتابخانه مرکزی

۸۶۷۰۵۴۰۱

برگزاری جلسه وب کنفرانس: کتاب درمانی (ویژه کتابداران) به مناسبت هفته کتاب ۹۹/۹/۲۷ خانم دکتر صدیقه سعلبی فرد

هماهنگی با طبقه چهارم کتابخانه مرکزی

۸۶۷۰۵۴۰۱

برگزاری جلسه وب کنفرانس: مدیریت دانش (ویژه کتابداران) به مناسبت هفته کتاب ۹۹/۸/۲۸ خانم دکتر زهرا فرجی هماهنگی با طبقه چهارم کتابخانه مرکزی

۸۶۷۰۵۴۰۱

برگزاری جلسه وب کنفرانس: آموزش استفاده از سامانه های علم سنجی ۹۹/۸/۱۸ خانم دکتر محبوبه کمالی هماهنگی با طبقه چهارم کتابخانه مرکزی

۸۶۷۰۵۴۰۱

برگزاری جلسه وب کنفرانس: آموزش نرم افزار مدیریت منابع مندلی ۹۹/۷/۲۸ خانم دکتر محبوبه کمالی هماهنگی با طبقه چهارم کتابخانه مرکزی

۸۶۷۰۵۴۰۱

برگزاری جلسه وب کنفرانس: نمایه سازی و فهرست نویسی برای کتابداران ۹۹/۷/۱۳ سرکار خانم لیلا بهادری هماهنگی با طبقه چهارم کتابخانه مرکزی

۸۶۷۰۵۴۰۱

برگزاری جلسه وب کنفرانس: چگونه مقاله منتشر کنیم ۹۹/۷/۷ سرکار خانم دکتر لیلا قالیچی هماهنگی با طبقه چهارم کتابخانه مرکزی

۸۶۷۰۵۴۰۱

برگزاری جلسه وب کنفرانس: چگونه مقاله بنویسیم

۹۹/۷/۶

خانم دکتر لیلا قالیچی هماهنگی با طبقه چهارم کتابخانه مرکزی

۸۶۷۰۵۴۰۱

کنترل خشم ۹۸/۱۱/۲۸ آقای دکتر آقاجانی  کنترل خشم
مرور سیستماتیک ۲ ۹۸/۱۱/۱۶ آقای دکتر دهقانی  مرور سیستماتیک ۲
مرور سیستماتیک ۱ ۹۸/۱۱/۱۵ آقای دکتر کبیر  مرور سیستماتیک ۱
آشنایی با ارزیابی علم و علم‌سنجی ۹۸/۱۱/۶ خانم فرجی  آشنایی با ارزیابی علم و علم‌سنجی
Camtasia ۹۸/۱۰/۲۸ و ۹۸/۱۰/۲۹ خانم دکتر عمرانی فیلم ندارد.
مرور نظام‌مند و متاآنالیز ۹۸/۱۰/۲۵ و ۹۸/۱۰/۲۶ خانم‌ها دکتر جانانی و کمالی  Systematic Reviews.I

 Systematic Reviews.II

 Report 4

داوری اختراعات ۹۸/۱۰/۲۴ خانم دکتر میرکلانتری، ایلکا، دکتر ارباب  فایل ۱

 فایل ۲

جستجوی پیشرفته در بانک‌های اطلاعاتی بالینی ۹۸/۱۰/۲۱ و ۹۸/۱۰/۲۲ خانم‌ها دکتر کمالی و وصال درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
مبانی و نگارش اختراعات ۹۸/۱۰/۱۷ خانم کریم‌زاده  مبانی و نگارش اختراعات
اخلاق در پژوهش ۹۸/۱۰/۱۵ خانم دکتر سعیدی طهرانی فیلم ندارد.
جستجوی منابع الکترونیکی ۹۸/۱۰/۸ خانم‌ها مرادزاده و رزمگیر فیلم ندارد.
مرور نظام‌مند و متاآنالیز ۹۸/۹/۲۴ آقای دکتر مرادی درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
اخلاق در پژوهش ۹۸/۹/۲۰ آقای دکتر شهریوری فیلم ندارد.
اخلاق در پژوهش ۹۸/۹/۱۹ خانم دکتر سعیدی طهرانی فیلم ندارد.
استفاده از نرم افزار مدیریت منابع Endnote برای کتابداران ۹۸/۹/۱۷ خانم وصال درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
اصول پایه روش تحقیق ۹۸/۹/۱۳ آقای جولانی اصول پایه روش تحقیق
پروپوزال‌نویسی و روش تحقیق ۹۸/۹/۴ خانم دکتر قالیچی Reasearch method
مندلی (Mendeley) ۹۸/۸/۱۲ خانم ترابی Mendeley
مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیک ۹۸/۷/۱۵ آقای دکتر نوروزی چاکلی درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
Camtasia ۹۸/۶/۲۶ خانم دکتر عمرانی درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
ارزیابی وبسایتها ۹۸/۶/۲۵ ——- درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
چگونه مقاله منتشر کنیم؟ ۹۸/۶/۲۴ خانم دکتر قالیچی Publish
چگونه مقاله بنویسیم؟ ۹۸/۶/۲۳ خانم دکتر قالیچی درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
پروپزال نویسی ۹۸/۶/۱۶ خانم دکتر قالیچی درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
استراتژی جستجو ۹۸/۶/۱۳ دکتر مرتضوی search strategy
جستجوی منابع الکترونیک(برنامه عملیاتی) ۹۸/۶/۱۲ خانم زاهدی- خانم ترابی sciencedirect

 

جستجوی پیشرفته برای مرور نظام مند ۹۸/۶/۱۰ دکتر پورنقی درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
جستجوی منابع الکترونیک(برنامه عملیاتی) ۹۸/۶/۹ آقای دکتر پناهی- خانم فرجی NOUPA Presentation
In design ۹۸/۶/۶ و ۹۸/۶/۱۰ و ۹۸/۶/۱۳ آقای دکتر عظیمی درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
Visio ۹۸/۶/۵ —— درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
راه کارهای بهره گیری از شبکه های اجتماعی توسط پژوهشگران حوزه علوم پزشکی ۹۸/۶/۲ خانم دکتر مرادی درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
علم سنجی ۹۸/۵/۱۶ دکتر صدقی درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
کاربرد آمار در علم سنجی ۹۸/۵/۱۳ آقای دکتر هویدا درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
روش شناسی پژوهش کیفی ۹۸/۵/۹ و ۹۸/۵/۱۴ و ۹۸/۵/۲۷ و ۹۸/۵/۲۸ و ۹۸/۶/۳ و ۹۸/۶/۴ دکتر رنجبر Data Analysis
STATA ۹۸/۵/۵/ و ۹۸/۵/۷ و ۹۸/۵/۸ آقای تنها و خانم دکتر جانانی درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
استراتژی جستجو ۹۸/۵/۲ دکتر صدقی درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
جستجوی پیشرفته ۹۸/۴/۳۰ خانم رزمگیر search for SR
Hot Topics ۹۸/۴/۲۶ خانم دکتر کمالی  hot topic
SPSS ۹۸/۴/۲۵ و ۹۸/۴/۲۹ و ۹۸/۵/۱ خانم دکتر جانانی درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
Camtasia ۹۸/۴/۲۴ خانم دکتر عمرانی درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
سواد اطلاعاتی ۹۸/۴/۲۳ خانم ترابی information literacy
جستجوی پیشرفته برای مرور نظام مند ۹۸/۴/۲۲ خانم آل طه درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
استراتژی جستجو ۹۸/۴/۱۹ آقای دکتر پناهی درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
Endnote ۹۸/۴/۱۸ خانم وصال EndNote Workshop
تربیت پژوهشگر ۹۸/۴/۱۷ دکتر پورنقی درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
Applied Survival Analysis in Demographic and Health Studies ۹۸/۴/۱۵ و ۹۸/۴/۱۶ دکتر عرفانی درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
سامانه های نوپا ۹۸/۴/۱۲ خانم صنیعی درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
سامانه های نوپا ۹۸/۴/۵ خانم‌ها رزمگیر و مرادزاده درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
افزایش رویت پذیری پژوهشهای علوم پزشکی (Research Visibility) ۹۸/۴/۳ دکتر مرادی درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
آموزش وب سایتهای دانشگاهی ۹۸/۴/۲ آقای محمودی درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
کاربرد آمار در کتابداری ۹۸/۴/۱ آقای دکتر هویدا درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
علم سنجی ۲ ۹۸/۳/۲۹ آقای دکتر صدقی درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
سرچ پیشرفته ۹۸/۳/۲۸ خانم مینا مرادزاده Google Scholar

ResearcherID

ثبت اختراع pct ۹۸/۳/۲۶ دکتر براتی، دکتر زینی وند pct
مبتنی بر شواهد ۹۸/۳/۲۵ خانم آل طه The Need for Evidence

Answering clinical Questions

استراتژی جستجو ۹۸/۳/۲۲ خانم صنیعی درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
طراحی گزارشات مطالعات بالینی ۹۸/۳/۲۱ خانم دکتر جانانی Standard Reporting
نشست دو: نرم افزار کتابخانه ۹۸/۳/۱۹ خانم خیرآبادی درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
SPSS2 ۹۸/۳/۸ خانم باقریان  ۲ SPSS     spss   spss98-3-۲
SPSS1 ۹۸/۳/۱ خانم باقریان spss
وزارتخانه اردیبهشت ۹۸ ——- Information Mastery Workshop
نشست یک: استراتژی های جستجو ۹۸/۲/۲۹ خانم دکتر کمالی search strategy
نرم افزار مالی ۹۸/۲/۲۸ خانم مولایی درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
سامانه‌های نوپا ۹۸/۲/۲۵ خانم سلیمانپور درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
علم سنجی ۱ ۹۸/۲/۱۸ آقای دکتر صدقی google scholar

  h and g index

  intro to scientometrics

  isi and other tools

  scopus

استراتژی جستجو ۹۸/۲/۱۱ آقای دکترپناهی درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
تبحر اطلاعاتی در علوم پزشکی بالینی ۹۸/۲/۹ آقای دکتر برادران درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
Hot Topic ۹۸/۲/۴ خانم دکتر کمالی ۴-۲-۹۸ hot topic
کارگاه مقاله نویسی ۹۸/۱/۲۱ و ۹۸/۱/۲۵ و ۹۸/۱/۲۸ و ۹۸/۲/۴ و ۹۸/۲/۸ و ۹۸/۲/۱۵ آقای دکتر اکبر شفیعی درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
کارگاه تولید محتوا ۹۸/۱/۲۰ آقای مهندس شیرازی نژاد درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
کارگاه مقاله نویسی ۹۸/۱/۱۸ —— درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
کارگاه‌های برگزارشده در سال ۱۳۹۷
عنوان کارگاه
تاریخ برگزاری
مدرس
دریافت محتوای آموزشی
Camtasia ۹۷/۱۲/۲۱ آقای مهندس شیرازی نژاد درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
تولید محتوای الکترونیکی ۹۷/۱۲/۲۰ خانم شکارچی درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
مقاله نویسی ۹۷/۱۲/۱۵ و ۹۷/۱۲/۱۹ و ۹۷/۱۲/۲۲ آقای دکتر شفیعی درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
PowerPoint (پیشرفته) ۹۷/۱۲/۱۴ آقای مهندس شیرازی نژاد درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
خلاقیت و نوآوری ۹۷/۱۲/۱۲ آقای مهندس برزگر درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
Eprints ۹۷/۱۲/۱۱ خانم تمجید درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
علم سنجی ۹۷/۱۲/۸ خانم مالگرد   scientometrics ISID ORCID scopus
تولید محتوای الکترونیکی ۹۷/۱۲/۷ خانم دکتر محمدی و آقای مهندس روستا درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
سامانه های نوپا ۹۷/۱۲/۱ خانم مالگرد درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
پژوهش در آموزش ۹۷/۱۱/۳۰ آقای دکتر کبیر و همکاران درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
Hot Topics ۹۷/۱۱/۱۷ خانم سلیمانپور درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
Stata ۹۷/۱۱/۱۶ آقای تنها درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
آموزش پردازش اسناد ۹۷/۱۱/۱۵ آقای مهندس ظهیری درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
مرور سیستماتیک ۹۷/۱۱/۹ و ۹۷/۱۱/۱۰ خانم دکتر قالیچی و همکاران درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
مدل جغرافیایی بررسی شاخص‌های عدالت ۹۷/۱۱/۸ وزارت بهداشت درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
Stata ۹۷/۱۱/۳ و ۹۷/۱۱/۷ آقای تنها درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
جستجوی اختراعات سلامت ۹۷/۱۰/۳۰ مهندس میترا امین‌لو  جستجوی اختراعات سلامت
شاخص‌های علم‌سنجی ۹۷/۱۰/۲۶ آقای دکتر صدقی درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
Click View ۹۷/۱۰/۱۹ و ۹۷/۱۰/۲۰ —— درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
Hot Topics ۹۷/۱۰/۱۹ خانم کمالی درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
Business Plan ۹۷/۱۰/۱۰ , ۹۷/۱۰/۱۸ آقای دکتر پورنیک درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
ارتقای نشریات ۹۷/۱۰/۸ آقای میرزایی درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
Visio ۹۷/۱۰/۴ و ۹۷/۱۰/۵ آقای دکتر عظیمی درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
مدیریت راهبردی بیمارستانها ۹۷/۱۰/۳ و ۹۷/۱۰/۹ —- درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
مدیریت سایت ۹۷/۱۰/۱ آقای مهندس بنایی درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
جستو در Scopus, science direct, mendeley ۹۷/۹/۲۴ آقای مهندس اعظمی   Scopus, science direct, mendeley
Eprints ۹۷/۹/۲۴ خانم تمجید Eprints
مقدمه ای بر بیوانفورماتیک ۹۷/۹/۱۹ گروه بیوانفورماتیک   introduction to Bioinformatics
ارزیابی علم و علم سنجی ۹۷/۹/۱۲ خانم فرجی  ارزیابی علم و علم سنجی
PowerPoint ۹۷/۹/۶ آقای دکتر عظیمی درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
مدیریت زمان ۹۷/۸/۲۶ دکتر راشدی Time Management
فهرستنویسی و نمایه‌سازی ۱۳۹۷/۸/۱۲ و ۱۳۹۷/۸/۱۳ خانم بهادری   Cataloging
جستجو در اینترنت پیشرفته ۱۳۹۷/۷/۲۴ آقای دکتر عظیمی  Internet search
پروپوزال نویسی ۱۳۹۷/۷/۱۷ خانم دکتر قالیچی  روش تحقیق مقدماتی
آموزش نرم افزار EndNote ۱۳۹۷/۷/۹ , ۱۳۹۷/۷/۳۰ خانم وصال  EndNote
آشنایی با نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران ( نوپا) ۱۳۹۷/۶/۲۲ خانم فرجی  نوپا
Eprints ۱۳۹۷/۶/۱۹ خانم تمجید  Eprints
پژوهش در نظام سلامت (HSR) ۱۳۹۷/۵/۸ و ۱۳۹۷/۵/۱۰ آقای دکتر رنجبر   پژوهش در نظام سلامت (HSR)
یافتن موضوعی برای پژوهش (Hot Topics in Research) ۱۳۹۷/۴/۱۹ و ۱۳۹۷/۶/۶ خانم کمالی  یافتن موضوعی برای پژوهش (Hot Topics in Research)
ایجاد حساب کاربری DOAJ ۱۳۹۷/۴/۲ خانم عبدالهی  ایجاد حساب کاربری DOAJ
آشنایی با محصولات Elsevier (ClinicalKey) ۱۳۹۷/۳/۳۱ خانم بهروزیان  آشنایی با محصولات (Elsevier (ClinicalKey
آشنایی با محصولات Elsevier (ClinicalKey) ۱۳۹۷/۳/۸ و ۱۳۹۷/۳/۲۱ آقای اعظمی آشنایی با محصولات (Elsevier (ClinicalKey
ProQuest ۱۳۹۷/۳/۷ خانم کمالی   ProQuest Platform
آشنایی با شناسه های آکادمیک سامانه علم سنجی ۱۳۹۷/۳/۵ خانم رزمگیر درصورتی‌که در این کارگاه شرکت‌کرده‌اید، جهت دریافت فیلم به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
ایجاد حساب کاربری Google Scholar ۱۳۹۷/۲/۳۰ خانم عبدالهی ایجاد حساب کاربری Google Scholar
آشنایی با سامانه علم سنجی ۱۳۹۷/۲/۱۹ خانم ها رزمگیر و وصال آزاد  آشنایی با سامانه علم سنجی
تشکیل شبکه علم سنجی (آشنایی با سامانه نوپا) ۱۳۹۷/۲/۴ خانم زهرا فرجی تشکیل شبکه علم سنجی (آشنایی با سامانه نوپا)
Power Point ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ خانم دکتر عمرانی  Workshop power point