میز مرجع مجازی
 خدمات  مرجع مجازی کتابخانه مرکزی با هدف گسترش و بهبود خدمات مرجع و اطلاع رسانی کتابخانه و تسریع در پاسخگویی به نیازهای کاربران و در دسترس قرار دادن اطلاعات برای کاربران کتابخانه، فارغ از محدودیت...
کارگاه‌ها و همایش‌ها
برای اطلاع از زمان برگزاری کارگاه‌ها به صفحه "اطلاعیه‌ها" و برای ثبت نام به "سامانه جامع کارگاه‌ها" مراجعه فرمایید. کارگاه‌های برگزار شده در سال ۱۴۰۰   عنوان کارگاه تاریخ برگزاری مدرس دریافت محتوای آموزشی وب...
تازه های کتابخانه
[insert_php] $jsonurl="http://centlib.iums.ac.ir/rest/news/bibliographic/listBiblio"; try { $resultjson = file_get_contents($jsonurl); $datajson = json_decode($resultjson,true); if (is_array($datajson['newItemsEntity'])) { switch ($datajson['totalResult']) { case 1: echo ' '; echo "" ; if(($datajson['newItemsEntity']['materialType']=="BF")||($datajson['newItemsEntity']['materialType']=="BL")) echo " "; if(($datajson['newItemsEntity']['materialType']=="VF")||($datajson['newItemsEntity']['materialType']=="VL")) echo " "; if(($datajson['newItemsEntity']['materialType']=="AF")||($datajson['newItemsEntity']['materialType']=="AL")) echo "...
کتابخانه الکترونیک
  (Information Resources)منابع اطلاعاتی   Logo publisher URL Address Help BMJ http://journals.bmj.com/content/journals http://learning.bmj.com/learning/home.html http://bestpractice.bmj.com/best-practice/welcome.html  راهنما Clarivate Analytics http://webofknowledge.com راهنما Clarivate Analytics http://jcr.incites.thomsonreuters.com راهنما Clarivate Analytics http://esi.incites.thomsonreuters.com راهنما Elsevier http://www.scopus.com راهنما Elsevier http://www.sciencedirect.com راهنما Elsevier http://www.embase.com/...

آخرین اخبار


پنج شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱ , ۱۹:۰۴:۱۱

تبریکات

آخرین اطلاعیه‌ها

برگه نمونه

 

research toolkits resource finder nopaa links coronaa